Sjöqvist, Birgitta

Northernlight writers

Birgitta Sjöqvist

 

Birgitta var under många år lärare. Efter det utbildade hon sig till instruktör och tränare inom Dale Carnegieorganisationen och arbetade där under flera år. Birgitta drev därefter eget företag, där hon genomförde utbildningar med fokus på personlig utveckling utifrån var och ens resa. Nu har hon skrivit två böcker och båda finns på engelska.

 

"Att arbeta med utbildning har alltid varit en dröm för mig, en dröm som förverkligats. Alla de människor jag där mött har varit en källa till inspiration när de, var och en på sitt sätt, låtit mig ta del av sin livserfarenhet."

 

Birgitta

Mina böckers tillblivelse

Första boken

 

Jag sitter på en sten i det vackraste av landskap utan att se.

Sorgen och smärtan inom mig tar ifrån mig glädjen att uppleva det vackra som finns runt omkring mig.

 

Jag har mitt i livet förlorat förmågan att tala.

 

Känslan inom mig kan liknas vid den sten som jag sitter på.

 

Det som händer är att något inom mig brister.

 

Fram väller tårarna, det känns som att detta flöde aldrig vill ta slut.

 

Det blev ett uppvaknande, det var som om naturen ville hjälpa mig att ta bort den bindel som jag hade framför mina ögon och den kompakta känsla av sorg som jag bar inom mig.

 

Mina dagar fylldes av en nyvaknad känsla av tacksamhet över att i ro och stillhet få ta emot ord som kom till mig.

 

Ord som talade om kärlekens kraft och om hur livet kan levas på jorden.

 

Det kändes högtidligt att skriva ned denna gåva av vackra ord som senare kom att utmynna i boken Ljuset över jorden flödar.

 

Titeln är en påminnelse om det ljus vi alla bär inom oss till hjälp att se skönheten i oss själva och i den natur som finns omkring oss.

 

 

Andra boken

 

 

Det är en tidig gråmulen februaridag. Jag står på stranden omgiven av stora blågnistrande snövallar.

 

Det vilar en stillhet över det tysta havet.

 

En stark känsla av lycka sveper över min kropp. En lycka över att helt uppfyllas av denna känsla av tacksamhet att vara totalt närvarande i detta magiska ögonblick.

 

Känslan fyllde mig med en gränslös energi. Min cykel studsade iväg genom det vintriga landskapet.

 

Denna upplevelse skapade en lust att fatta pennan.

 

Så här startade min resa in i en värld av för mig omtumlande upplysningar om vårt liv här på jorden och det ljus som väntar oss efter den jordiska livsresan.

 

Dessa upplysningar skapade en känsla av ovisshet, undran och förundran.

Min resa var fylld av frågor inför det som kom genom min penna.

 

För mig kändes det naturligt när dessa ord kom fram på pappret:

Vinden visar med sin kraft att förändring innebär ett motstånd som måste överbryggas för att komma tillrätta med de vindpinade områdena i en människas liv. När vinden får tillfälle att avyttra alla gamla intryck och upplevelser så renas själen från onödig belastning.

 

Dessa ord får mig att känna hopp att vi alla kan lyfta bort det gamla och svåra som skadar oss och att vi får se en framtid som är ljusare än den vi lämnar.

 

Förändringen startar i våra tankar.

Människans tro på att det goda skall segra måste alltid finnas med i framåtskridandet i världen, skriver jag i boken.

 

”Nu är tiden inne för en stor förändring på det sätt som den jordiska befolkningen lever sina liv.

Det kommer att uppstå ett behov av förbrödring och möjlighet till större insikt och förståelse för varandras behov.

De stora och omvälvande händelser som inträffar vill påverka människors sätt att se på sitt liv.

När upplysningens ljus vill falla över jorden, vill så mycket kunna förändras i en positiv riktning”.

 

Tänkvärt är även följande citat:

 

”Lys upp för varandra med omtanke och kärlek så att alla kan få blomstra i sin egen skönhet!”

 

 

Till sist:

 

”Tag tillvara de upplevelser och den upplysning som du fått och låt den spridas likt vinden över världen”.

 

Detta är min berättelse om mina upplevelser och kanske kan den inspirera dig att låta din ensamhet och den ro som finns i den, återspegla den rikedom som jag tror finns inom oss alla.

 

Om varje människa ges möjlighet att känna sig värdefull har vi skapat grunden för ett bättre liv på jorden.

 

 

Birgitta Sjöqvist

 

 

Röster om böckerna:

 

"Tack för Din gripande vision av verkligheten. Vi behöver alla påminnas om det stora sammanhang vi lever i, om kärlekens kraft och vikten av att var och en av oss enligt sin egen förmåga försöker leva den i världen."

Anna Bornstein

 

"Jag läser- och fångas av orden. Universum omsluter mig. Ger mina tankar ro och mitt sinne frid ...”

Wildfrid de Flon

 

 

 

Birgittas bästa skrivartips!

  • Sök ron och stillheten i naturen och låt dig inspireras av det som händer inom dig.

 

 

Köp Birgittas böcker här!

Klicka på bilderna för att beställa!

 

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved